• Ανταγωνιστικες
  τιμες

 • Ασφαλεια

 • Ταχυτητα

 • Αξιοπιστια

Υπηρεσίες

 • Αποθηκεύσεις
  • Για τις περιπτώσεις των εμπορευμάτων που χρειάζεται να εναποτεθούν για κάποιο χρονικό διάστημα, αναλαμβάνουμε αυτή την υπηρεσία. Υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης, αποθήκευσης και ασφάλισης εμπορευμάτων σε αποθηκευτικούς μας χώρους. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες συσκευασίας - διαλογής προϊόντων, Cross Docking, εκτελωνισμοί και προωθήσεις προϊόντων. Επιπλέον έχουμε την δυνατότητα για ανασυσκευασία των εμπορευμάτων αλλά και αρχικής συσκευασίας, διαλογής, ελέγχου και διανομής.

 • Γενικά Φορτία
  • Η εταιρεία έχει την τεχνογνωσία καθώς και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την μεταφορά γενικών φορτίων τα οποία είναι μπορεί να είναι ομαδοποιημένα ή και όχι. Δηλαδή φορτία όπως:

   • Παλέτες (μοναδοποιημένο προϊόν)
   • Κιβώτια (ομαδοποιημένο προϊόν)
   • Σάκοι (μη ομαδοποιημένο προϊόν)
   • Κόλλα (μη ομαδοποιημένο προϊόν)
   • Χύδην υλικά κ.α.
 • Διανομές
  • Με τον στόλο μας μπορούμε και παρέχουμε υπηρεσίες Διανομών προς τους πελάτες σας, όπου γίνεται η αποστολή των εμπορευμάτων αλλά και συλλογές εμπορευμάτων προς αποστολή προς και από αυτούς. Επιπλέον παρέχουμε υπηρεσίες reverse logistics σε στατικά (ακίνδυνα) και επικίνδυνα φορτία.

 • Μεταφορά Container
  • Η τυπικότερη ίσως μοναδοποίηση είναι τα εμπορευματοκιβώτια (container). Η υποδομή της εταιρείας μας σε μεταφορικό εξοπλισμό της δίνει την δυνατότητα να μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας μεταφορικές υπηρεσίες. Έχουμε την δυνατότητα για μεταφορά container αμερικανικού τύπου 20 - 30 - 40 ποδών με ειδικά οχήματα προορισμένα αποκλειστικά για αυτού του είδους των μεταφορών.

 • Ψυγειομεταφορές
  • Μια υπηρεσία που παρέχουμε είναι η μεταφορά εμπορευμάτων που απαιτούν ειδική μεταχείριση όσον αφορά την θερμοκρασία μεταφοράς τους. Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεταφορών ευπαθών προϊόντων τόσο σε χαμηλή θερμοκρασία όσο και σε ψύξη και σε βαθιά ψύξη με σύγχρονο εξοπλισμό, ο οποίος κατέχει πιστοποιητικά ποιότητας κατασκευής και υγιεινής.

 • Logistics
  • Επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Αυτό το έχουμε επιτύχει τόσο με το έμπειρο προσωπικό μας όσο και με τον εξοπλισμό. Επειδή πιστεύουμε πως η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών δεν σταματά μόνο στην μεταφορά, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

   Η σύγχρονη βιομηχανία απαιτεί περισσότερο από μια απλή μεταφορά. Απαιτεί ολοκληρωμένη μεταφορά προϊόντων, από την πρώτη ύλη μέχρι και την στιγμή που θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Η διαχείριση αυτή είναι ακριβώς αυτό που είμαστε ικανοί να προσφέρουμε, τόσο με τον τεχνολογικό εξοπλισμό (λογισμικό) όσο και με τον στόλο, τις αποθήκες αλλά και το προσωπικό μας.

Filippas LTD
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Ο ΦΙΛΙΠΠΑΣ

ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Copyright © 2019-2020, Filippas LTD, Ψυγειομεταφορές - Γενικές Μεταφορές Αθήνα, Σαντορίνη, Κρήτη, Κυκλάδες ::: web design: My Internet :::